Lekarze o...

Lekarze o...

Andrzej Chaciński - Dr nauk medycznych

Psychostymulacja, mimo że w powszechnym rozumieniu nie jest odbierana jako metoda stricte medyczna, zajmuje jednak poważne miejsce w procesach leczenia chorób somatycznych. Niezorientowana w istocie metody i jej niepodważalnych osiągnięciach naukowych część lekarzy i pacjentów stawia ją niesłusznie na równi z powszechnymi obecnie eksperymentami paramedycznymi.
Na całym świecie, od amerykańskiej Kliniki Mayo po moskiewski Uniwersytet Łomonosowa, docenia się rolę psychiki pacjenta w procesie leczenia, a w trudnych przypadkach uzależnień rola podświadomości wysuwa się na plan pierwszy.

Każdy lekarz poważnie traktujący leczenie pacjenta musi być przede wszystkim psychologiem. Skupienie się tylko na objawach choroby lub dotarcie tylko do konkretnych organów ludzkiego organizmu jako punktu jej wyjścia, jest leczeniem powierzchownym, paliatywnym, nie docierającym często do istoty choroby. Dlatego często remisja procesu chorobowego pozostaje tylko namiastką wyleczenia.
Psychostymulacja, mimo że w powszechnym rozumieniu nie jest odbierana jako metoda stricte medyczna, zajmuje jednak poważne miejsce w procesach leczenia chorób somatycznych. Niezorientowana w istocie metody i jej niepodważalnych osiągnięciach naukowych część lekarzy i pacjentów stawia ją niesłusznie na równi z powszechnymi obecnie eksperymentami paramedycznymi.
Na całym świecie, od amerykańskiej Kliniki Mayo po moskiewski Uniwersytet Łomonosowa, docenia się rolę psychiki pacjenta w procesie leczenia, a w trudnych przypadkach uzależnień rola podświadomości wysuwa się na plan pierwszy.

Każdy lekarz poważnie traktujący leczenie pacjenta musi być przede wszystkim psychologiem. Skupienie się tylko na objawach choroby lub dotarcie tylko do konkretnych organów ludzkiego organizmu jako punktu jej wyjścia, jest leczeniem powierzchownym, paliatywnym, nie docierającym często do istoty choroby. Dlatego często remisja procesu chorobowego pozostaje tylko namiastką wyleczenia.

Zasadniczą rolę w ludzkich zachowaniach, a szczególnie ich patologicznych odchyleniach, w powstawaniu ogromnej ilości chorób somatycznych i powszechnych obecnie uzależnień odgrywa PODŚWIADOMOŚĆ, czyli ta warstwa ludzkiej osobowości, która już w samym sensie swej natury jest niezmienna. Należy ją zdecydowanie oddzielić od świadomości, która w swej istocie jest strukturą czułą i wrażliwą, ale w przeważającej części NABYTĄ dzięki procesom uczenia się i poznawania świata, środowisku, warunkom materialnym, jest przymusem określonych działań.

Podświadomością rządzą natomiast te same proste, czasami prymitywne prawa natury, jakie występują m.in. u zwierząt, u których ładnie nazywamy to instynktem. Zwierzętom właśnie najłatwiej odróżnić dobro od zła, przywiązać się do kogoś lub nienawidzić.

Uważam, że w ludzkiej podświadomości tkwi więcej zła niż dobra, a od życiowych okoliczności zależy, jakie skłonności w danym człowieku ujawniają się, a jakie pozostają w ukryciu. Spokojni sklepikarze i chłopi, uprawiający ziemię, w okolicznościach wojny stają się często krwawymi oprawcami.
Warto, szczególnie w kręgu medycznym, upowszechnić rolę podświadomości. Nie trzeba jej rozumieć, bo może być to zbyt trudne, ją trzeba po prostu poznać. W niej bowiem tkwi źródło wielu chorób, a szczególnie uzależnień. Najlepszy efekt w leczeniu chorób daje usuwanie ich przyczyn. W przypadku chorób o podłożu psychosomatycznym należy w podświadomości pacjenta zastąpić zakodowany obraz choroby - obrazem zdrowia.

I na tym, w dużym skrócie, polega metoda leczenia psychostymulacją, opracowana i z powodzeniem stosowana przez Profesor Marię Szulc.

Przede wszystkim - jest metodą nieagresywną. Dzięki zachowaniu w czasie zabiegu pełnej świadomości pacjenta, musi być uznana za metodę w pełni humanitarną, która nie może choremu w niczym zaszkodzić i nie pozwala obcej osobie ingerować w jego osobowość, jak np. ma to miejsce w hipnozie. Korzyści dla zdrowia i równowagi psychicznej są niezaprzeczalne.

Od kilku lat kieruję do Pani Profesor pacjentki cierpiące na zaburzenia równowagi psychicznej, osobowości, z konfliktami z otoczeniem i zaburzeniami więzi międzyludzkich i rodzinnych. Wracają całkowicie wyleczone i wdzięczne za wskazanie im właściwej drogi, uwolnione od leków psychotropowych, żyjące nowym życiem.

Znam też wiele byłych ofiar nałogu alkoholowego, które po wykorzystaniu wszelkich dostępnych medycynie metod stały na krawędzi życiowej przepaści. Po leczeniu w gabinecie Pani Profesor powróciły do normalnego życia stając się niejednokrotnie wybitnymi jednostkami naszego społeczeństwa, a Ich nazwiska pojawiają się na pierwszych stronach gazet.

Psychostymulacja jako metoda całkowicie bezpieczna, nie wspomagana przez farmakologię, nie może być w jakiejkolwiek formie kwestionowana przez naukową medycynę. W czasach, kiedy obserwujemy zastraszający wzrost liczby nerwic, chorób układu krążenia oraz uzależnień, może okazać się zbawienna dla wielu cierpiących.

Dr nauk medycznych ANDRZEJ CHACIŃSKI
Dyrektor Prywatnej Polikliniki Położnictwa i Chorób Kobiecych "DR CHACIŃSKI", były wieloletni pracownik naukowy, nauczyciel akademicki i ordynator w I Klinice Położnictwa i Chorób Kobiecych Akademii Medycznej w Warszawie.
Aleksander Sękowski - Doktor nauk ...Następny

zobacz również

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl