Zastosowanie hipnoterapii

Zastosowanie hipnoterapii

Zastosowanie hipnoterapii

Poniżej przedstawiam problemy, w których rozwiązaniu pomaga hipnoterapia prowadzona przez Gabinet hipnozy i hipnoterapii im. prof. Marii Szulc.

NERWICA – psychogenne zaburzenia sfery emocjonalnej charakteryzuje się dużą różnorodnością objawów. Jest wyrazem konfliktu psychicznego, który ma swoje korzenie w historii dzieciństwa, jak również poprzez przykre wydarzenia życiowe.

Jest to specyficzna i przykra reakcja obronna organizmu na sytuacje stresowe, przede wszystkim przewlekłe. Jest to zaburzenie czynności ośrodkowego układu nerwowego, objawiające się nadpobudliwością, gwałtownością reakcji na bodźce zewnętrzne, stanami lękowymi, załamaniami nerwowymi, obsesjami, zaburzeniami w funkcjonowaniu narządów bez ich fizycznego uszkodzenia. Podłożem nerwic są nieświadome wewnętrzne konflikty wyparte do umysłu podświadomego w okresie dzieciństwa lub w dalszym okresie życia.

Hipnoterapia jest najskuteczniejszą metodą terapeutyczną w tej przypadłości. Poprzez umiejętne wykorzystanie narzędzi psychologicznych pozwala dotrzeć do przyczyn, eliminując narastające i jakże uciążliwe dla jednostki objawy nerwicy. Pozwala zinterpretować i wyjaśnić istotę konfliktu, czy też konfliktów zepchniętych w głęboką sferę podświadomości, zaktywizować podświadomy potencjał umysłu, który jest skarbnicą wiedzy i wewnętrznych uśpionych zasobów potrzebnych człowiekowi do rozwiązywania problemów i realizacji celów.

ALKOHOLIZM - choroba ciała, umysłu i duszy, z której można się jednak wyleczyć. Powoduje utratę krytycyzmu i uczuć wyższych. Uszkadza cztery podstawowe sfery życia: fizyczną, psychiczną, społeczną i duchową.

Jest wiele przyczyn, które powodują, że człowiek sięga się po alkohol. Sytuacje stresowe w pracy, w domu, zachwianie poczucia bezpieczeństwa, niskie poczucie własnej wartości, podatność na negatywny wpływ innych osób, negatywne przeżycia z przeszłości itp.

Już po pierwszej sesji w sferze psychiczno-emocjonalnej następują zmiany w procesie eliminowania myśli o alkoholu

Prof. Maria Szulc, na podstawie wiedzy i własnego doświadczenia klinicznego, opracowała technikę hipnoterapii cechującą się bezpieczeństwem i wysoką skutecznością.  Osoba zachowuję pełną świadomość i kontrolę nad przebiegiem sesji. Jest sprawdzoną i skuteczną metodą terapii polegającą na dotarciu do umysłu podświadomego. Pozwala ona przezwyciężyć opór psychiczny,czyli nabyte nawyki i przyzwyczajenia uniemożliwiające powrót do zdrowia, w przypadku alkoholu - powrót trzeźwości. U każdego człowieka naturalnym jest obawa przed zmianą. Osoby uzależnione posiadają bardzo silne mechanizmy obronne, które wzmacniają te obawy uniemożliwiając przyjęcie wiedzy na temat szkodliwego nałogu. Za pomocą odpowiednich słów i symboli przekazywane są sugestie przyjmowane i przetwarzane przez umysł podświadomy. Efektem tego jest eliminacja myśli odpowiedzialnych za uzależnienie od alkoholu. Osoba z własnej woli nie chce pić alkoholu. Jest to stan bezcenny, ponieważ umożliwia powrót do pierwotnego stanu trzeźwości, ustępuje niepokój i walka ze sobą. 

 

 

 

 

Hipnoterapia jest metodą skuteczną w eliminowaniu myśli odpowiedzialnych za nadużywanie alkoholu. Ponadto wzmacnia poczucie własnej wartości i eliminuje czynniki, które powodują sięganie po alkohol.

Skuteczność terapeutyczna została potwierdzona badaniami przeprowadzonymi w Instytuciepsychologii UKSW Warszawa.

DEPRESJA – zaburzenie charakteryzujące się różnymi objawami, które występują przez okres co najmniej 2 tygodni w postaci: zmian nastroju polegających na pogrążeniu się w smutku, przygnębieniu, wygaszeniu zainteresowań, utraty zdolności do odczuwania przyjemności oraz zaburzenia psychoruchowego. Depresja jest z reguły wtórna, a pierwotnym podłożem jest lęk, nerwica, tłumienie emocji. Inne częste objawy pojawiają się w postaci: pogorszenia koncentracji, pamięci, procesów myślowych oraz zaniżenia poczucia własnej wartości.

Dzięki hipnoterapiimożna ujrzeć przyczynę zaburzeń depresyjnych, co przy wykorzystaniu narzędzi hipnoterapiidoprowadza organizm do pełni zdrowia

LĘKI - odczuwanie nieuzasadnionych obaw lub zagrożenia o różnym nasileniu i różnym czasie trwania. Obawy te są zwykle nieuzasadnione przez sytuację, w jakiej znajduje się zlękniony człowiek. 

Lęk nie wynika z zagrażającej sytuacji, a więc jest skutkiem tego, co dzieje się w naszej głowie, dlatego jeśli zrozumiemy swoje lęki możemy zrozumieć samych siebie, swoje ograniczenia. A wtedy pojawia się możliwość powrotu do zdrowia, rozwoju i poczucia pełni życia.

Lęki zespolone są niekiedy z wieloma nieprzyjemnymi lub również niepokój budzącymi zjawiskami psychicznymi, jakich może doznawać cierpiąca osoba. Do najbardziej przykrych należą niewątpliwie myśli natrętne. 

Hipnoterapia skutecznie usuwa przyczyny lęków i tym samym pozwala organizmowi powrócić do równowagi psychicznej.

Niskie poczucie własnej wartości - wpływa na nasz poziom satysfakcji i obniża jakość naszego życia w wielu obszarach. Czujemy się złymi rodzicami, nie dość dobrymi partnerami, beznadziejnymi w pracy itd. Osoby z niskim poczuciem własnej wartości pomniejszają swoją wartość zarówno wtedy, gdy ponoszą porażkę (która tylko utwierdza ich w przekonaniu, że sobie nie radzą) i gdy odnoszą sukces, przypisując go czynnikom zewnętrznym (np. szczęściu, losowi, zadanie nie było takie trudne). Brak wiary w siebie i swoje możliwości powoduje, że naszym życiem zaczyna kierować lęk. Osoby takie podatne są na manipulacje, zwykle nie mają własnego zdania. Taka postawa sprawia, że nie jesteśmy w stanie żyć pełnią życia.

Hipnoza to skuteczna metoda lecznicza

Posłuchaj audycji "Hipnoza to skuteczna metoda lecznicza" w Radioklinika:

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl