Korzyści hipnoterapii

Korzyści hipnoterapii

Korzyści hipnoterapii

Hipnoterapia jest znakomitym narzędziem w leczeniu ciężkich zaburzeń nerwicowych, uzależnień, lęków, alkoholizmu, depresji, bezsenności, zaburzeń somatycznych oraz stanów obniżonej odporności psychofizycznej organizmu.

Hipnoza może modulować psychofizyczne mechanizmy układu odpornościowego. Wyzwala przykre wspomnienia, które pomagają w poszukiwaniu czynników odpowiedzialnych za zachowania o charakterze przystosowawczym. Podczas hipnoterapii osiągnięty przez pacjenta stan pozwala zreorganizować  swoje psychiczne zawiłości oraz wykorzystać ukryte dotąd możliwości.

Pozwala stworzyć nowe skojarzenia i przeformułować dany problem w sposób umożliwiający jego rozwiązanie. W stanie głębokiego odprężenia spontanicznie zachodzi remisja symptomu lub pojawia się intuicyjna wiedza na temat sposobu rozwiązania problemu. Koncepcja psychobiologiczna stosowana w hipnoterapii daje możliwość wykorzystania podświadomego przeglądu wydarzeń, który umożliwia odkrycie związków przyczynowo – skutkowych.

Zachodzące podczas terapii procesy umożliwiają unormowanie cykli ultradobowych i zlikwidowanie psychofizjologicznego źródła procesów chorobowych. W takim stanie normalizuje się podstawowy cykl odpoczynku i aktywności, regulując rytmy ultradobowe układu hormonalnego i autonomicznego, które kontrolują metabolizm.

Wysoki poziom stresu powoduje przestawienie rytmów ultradobowych, co prowadzi do poważnych problemów psychosomatycznych. Na skutek stresu w obszarze systemu regulującego czynność pojedynczych organów powstają wzorce informacji, które mogą  ujawniać się jako niewłaściwe reakcje powodując dysharmonię w organizmie.

Założeniem hipnoterapii jest doprowadzenie do jedności psychosomatycznej. Głównym jej założeniem jest to, by to co dzieje się w umyśle wpływało na ciało i to co się dzieje w ciele wpływało na umysł, czyli  przywrócenie równowagi psychofizycznej.

Reakcje i przeżycia podczas hipnoterapii.

Podstawowym celem hipnozy w terapii  jest danie możliwości osobie poczucia własnej  głębi, dzięki której można swobodnie rozwiązać problemy życiowe. Hipnoza otwiera w nas  spichlerz różnych  informacji, które zaczęły się napełniać w momencie przyjścia na świat, a nawet  już w stadium prenatalnym.  W trakcie  procesu hipnoterapeutycznego osoba uczy się korzystać z klucza do sukcesu, który posiada w swojej psychice. Dzięki temu ma możliwość przywrócenia harmonijnych sił duchowych, które eliminują różne dolegliwości psychofizyczne dając zdrowie, harmonię, miłość i sukces.

Terapeuta przy zachowanej świadomości pacjenta przekazuje sugestie pozytywne, czyste, regenerujące w postaci słów i obrazów. Nie ma takiej możliwości, nawet w najgłębszym stadium hipnozy, aby wedrzeć się w te tajemnice duszy człowieka, których on sam nie chce zdradzić. Już próba tego rodzaju działań natychmiast przerywa trans wywołując alarm, a osoba poddana hipnozie natychmiast z niego wychodzi. Przed sesją jest uzgadniana treść sugestii, które  mają wpłynąć na zmianę  danego zachowania, czy też eliminację określonego problemu.

Żadna sugestia z zewnątrz nie poskutkuje jeśli nie zostanie zaakceptowana przez pacjenta. Hipnoterapia opiera się wyłącznie na sugestiach pozytywnych, które pacjent słyszy, akceptuje i przyjmuje w celu spożytkowania.

Pozbądź się trosk, żyj dłużej i szczęśliwiej

W przezwyciężeniu troski ważne jest zastąpienie swoich obaw wiarą jako dominującą postawą umysłową.  Na świecie istnieją dwie wielkie siły  potężniejsze niż wszystkie inne.  Jedną z nich jest strach, a drugą wiara, lecz wiara jest silniejsza niż strach.

Dzięki hipnoterapii można napełnić swój umysł wiarą i siłą, które pokonają strach, lęk i związane z nimi konsekwencje. Lęki i negatywne myśli powodują rozładowanie energii psychicznej   w nurcie zdarzeń życiowych, a organizm w takiej sytuacji staje się podatny na choroby.

Nie zawsze rozum ludzki potrafi rozwiązać problemy. Jeżeli ktoś chce sobie pomóc siłą woli to zachowuje się jak zegarmistrz sięgający po młot. Intelekt też nie do końca może pomóc, ponieważ źródło niewyczerpanych sił żywotnych jest ukryte głębiej. Każdy może do niego dotrzeć jeżeli uruchomi  siły swojej podświadomości poprzez wiarę i zaufanie.

Według psychologii głębi choroby fizyczne,  psychiczne i zaburzenia emocjonalne powstają z konfliktów zepchniętych do podświadomości z przeżyć silnie naładowanych emocjami , które zapadły głęboko w sferę nieświadomą  na samo dno duszy ludzkiej. Jeśli dusza cierpi, to traci chęć do życia , a jej stan rzutuje na zaburzenie równowagi  organizmu. Człowiek, który dopuszcza do głosu destrukcyjną energię myślową ściąga na siebie zalążki chorób. Swoje myśli powinien kierować świadomie ku swoim życzeniom, celom i dążeniom.

Hipnoterapia pozwala wyeliminować lęki, frustracje i odreagować traumatyczne przeżycia. Powoduje swobodne kierowanie swoim umysłem, wyobrażeniami, uczuciami i działaniem. Pozytywne myślenie  działa w sferze doznań psychicznych i fizycznych jak promień słońca, który rozjaśnia wnętrze człowieka. Moc duchowa podcina korzeń psychosomatycznych cierpień.

Dzięki hipnozie i uzyskanym umiejętnościom stosowania autohipnozy można dokonać wszelkich pozytywnych zmian:

  • utrzymywać swój organizm w równowadze psychofizycznej
  • uaktywnić swoje zdolności, predyspozycje, talenty
  • stać się kreatywnym, twórczym
  • zyskać sukces i powodzenie życiowe
  • lepiej rozumieć siebie i innych
  • wejść na wyższy poziom duchowy
  • odstawić środki farmakologiczne, zwłaszcza leki psychotropowe, które szkodliwymi działaniami   ubocznymi mogą wydłużyć terapię, zamiast doprowadzić ją do pozytywnego zakończenia.

Hipnoza to skuteczna metoda lecznicza

Posłuchaj audycji "Hipnoza to skuteczna metoda lecznicza" w Radioklinika:

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl