Wojciech Górecki

Wojciech Górecki

Psycholog, psychoterapeuta, hipnoterapeuta.

Jestem psychologiem, certyfikowanym psychoterapeutą i hipnoterapeutą. Numer certyfikatu 0071 wydany przez Studium Psychoterapii Chrześcijańskiej w Warszawie.

Prowadzę gabinet  od 2001 roku, jestem jedynym spadkobiercą  autorskiej metody leczenia prof. Marii Szulc. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę psychologiczną i psychoterapeutyczną osiagam bardzo dobre wyniki w terapii.

Wykształcenie.

Ukończyłem studia psychologiczne na Uniwersytecie Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - Wydział Filozofii Chrześcijańskiej - Instytut Psychologii.

Podyplomowe Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień.

Podyplomowe Studium Mediacje Rodzinne.

Podyplomowe Studium Biblistyki.

Czteroletnie studia z psychoterapii integratywnej Integra SPCh.

Program studium psychoterapii obejmuję następujące bloki tematyczne: psychoterapia psychodynamiczna; psychoterapia poznawczo - behawioralna; psychoterapia schematów; psychoterapia systemowa; psychoterapia gestalt; analiza transakcyjna; psychologia religii i duchowości, inne szkoły terapeutyczne; zagadnienia etyczne; superwizje; treningi i warsztaty (self experince).

Egzaminy: diagnostyka kliniczna ICD - 10 i DSM - 5; psychoterapia psychodynamiczna; psychoterapia poznawczo - behawioralna; psychoterapia schematów. W sumie odbyłem 1485 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego realizując program Studium Psychoterapii.

 Hipnoza, hipnoterapia.

Na podstawie wiedzy i doświadczenia klinicznego prof. Maria Szulc opracowała własną technikę hipnoterapii, pozwalającą na zachowanie przez pacjenta pełnej świadomości i kontroli nad przebiegiem sesji. Hipnoterapia cechuje się w pełni bezpieczeństwem i wysoką skutecznością w leczeniu zaburzeń nerwicowych, depresyjnych, lękowych, natrętnych myśli (OCD), zaburzenia snu, uzależnienia od alkoholu, zaburzeń psychosomatycznych. Daje też wysoki wskaźnik skutecznośći w leczeniu zaburzeń organicznych, w przypadku, jeśli przyczyny mają podłoże nerwicowe.

Doświadczenia, umiejetności , badania naukowe,praktytka zawodowa.

Byłem asystentem wybitnego naukowca, hipnologa (dyscyplina badań nad hipnozą) prof. Marii Szulc, która na podstawie badań wypracowała psychoterapeutyczną metodę leczenia nazywając ją biostymulacją i psychostymulacją. Opracowała również własna technikę hipnoterapii. Jako jedny w polsce stosuję metodę biostymulacji/psychobiostymulacji i hipnoterapię.

W trakcie studiów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana  Wyszyńskiego w Warszawie prowadziłem badania nad skutecznością metody psychoterapeutycznej i technik hipnoterapii prof. Marii Szulc. W tym okresie czasu badałem osoby przed terapią i po jej zakończeniu. Pacjencji, którzy ukończyli terapię potrafili skuteczniej radzic sobie ze stresem, porawiła się ich kondycja psychiczna. Dzięki temu bardziej optymistycznie spogladali w przyszłośc, wzrósł ich poziom zaufania do siebie, czuli się odpowiedzialnie za swoje życie. Skuteczność terapii wyniosła ok. 87 procent. Jako metoda terapeutyczna okazała się, co potwierdziły wczesniejsze badania autorki prof. Marii Szulc godna zastosowania w praktyce klinicznej.

W ramach samorealizacji odbyłem 320 godzin terapii własnej w nurcie psychodynamicznym. Odbyłem 150 godzin treningu interpersonalnego  ( trening prowadzony przez psychoterapeutów SPChu i ISTDP. W trakcie studiów psychologicznych odbyłem praktykę ( w ramach ćwiczeń z psychologii klinicznej i psychiatrii) w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.

Praca w szpitalu psychiatrycznym przy ulicy Nowowiejskiej 27.

Odbyłem 360 godzin stażu klinicznego w szpitalu psychiatrycznym w Warszawie przy ulicy Nowowiejskiej  na XI Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Zakres czynności obejmował: zabrań porannej odprawy personelu oddziału, zespołu terapeutycznego, zebrań grupy psychoterapeutycznej, badań psychologicznych, rozmów indywidualnych i diagnostycznych, terapii zajęciowej, prowadzenia psychoterapii.

Etyka Zawodowa

Pracuję prowadząc psychoterapię i hipnoterapię zgodnie z Kodeksem Etyki zawodowej psychoterapeuty. Pracę psychoterapeutyczną poddaję opiece merytorycznej certyfikowanych superwizorów.

Wciąż uaktualniam i poszerzam swoją wiedzę z zakresu psychologii i hipnologii. Uczestniczę w różnorodnych kursach, szkoleniach i seminariach. Jest członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz członkiem zwyczajnym Sekcji Naukowej Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, która jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP http://www.europsyche.org).

Wybrane certyfikowane kursy i szkolenia:

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl