Opracowania

Opracowania

Transdukcja informacji w uzdrawianiu, terapii i hipnozie.

Pojęcie transdukcji odnosi się do transformacji, czyli przeistoczenia energii lub informacji z jednej formy w inną. Np. wiatrak zamienia energię wiatru na energię mechaniczną obracających się skrzydeł. Tę mechaniczną energię skrzydeł można wprowadzić do generatora i przeistoczyć w energię elektryczną, którą można zamienić na energię świetlną żarówki.

Typowe kliniczne zastosowanie biologicznego sprzężenia zwrotnego polega na tym, że energia biologiczna napięcia mięśni jest przemieniana w widzialną informację dostarczoną przez urządzenie pomiarowe, która umożliwia podmiotowi regulowanie tonusu mięśniowego. Te przykłady i podstawowe pojęcia teorii informatycznych, komunikujących i cybernetycznych stały się podstawą poglądu, że całe życie biologiczne jest systemem transdukcji informacji (Bernhein, 1886, s.137-138 uważany za jednego z ojców hipnoterapii, przedstawiający pogląd na hipnoterapię uznający ją za proces „przekształcania otrzymanej idei w czyn”).

A zatem mechanizm działania sugestii można przedstawić w następujący sposób. U osób poddających się hipnozie terapeutycznej występuje zdolność przekształcania otrzymanej idei w czyn. W normalnych warunkach każda idea jest kwestionowana przez umysł. To wrażenie odbierane jest przez ośrodki korowe i rozprzestrzenia się do komórek przylegających zwojów pobudzających ich specyficzną aktywność, po czym włączają się inne zdolności wyzwalane przez substancję szarą mózgu. To wrażenie zostaje dokładnie zarejestrowane i zanalizowane w wyniku złożonego procesu psychicznego. Kończy się przyjęciem lub odrzuceniem, jeśli będzie istniała jakaś przyczyna, to umysł postawi jej veto.

Natomiast u osoby będącej w stanie hipnozy jest odwrotnie, czyli myśli przekształcane są w działanie, czucie lub wyobrażenia, które dokonują się szybko i efektywnie tak, że nie ma czasu aby zadziałał zakaz intelektualny. Jeśli na przykład umysł będzie interweniował, spotka się już z faktem dokonanym, zarejestruje i potwierdzi rzeczywistość. Jeśli osobie zahipnotyzowanej powie się „Twoja dłoń za chwilę ma być zamknięta” to mózg wcieli tę ideę w czyn, odruch natychmiast przenosi się do ośrodka korowego, gdzie odebrano polecenie czy też rozkaz wprowadzony przez nerw słuchowy do ośrodka motorycznego, z którego wywodzą się nerwy powodujące zaciskanie dłoni, po czym dochodzi do skurczu mięśni. Jest to wzmożenie ideomotorycznej pobudliwości odruchowej, której efektem jest transformacja nieświadoma myśli w ruch. Zachodzi ona bez udziału woli. W taki sam sposób dochodzi w następstwie sugerowanej idei do powstania obrazów słuchowych i smakowych.

Zaburzenie psychosomatyczne są funkcją transdukcji informacji między psychiką a ciałem, w której udział bierze układ limbiczno – podwzgórzowo – przysadkowy. (Weiner, 1972, 1997)

Podsumowanie: nasza psychika posiada zdolność do stymulowania procesów leczenia na poziomie biochemicznym. W mózgu kodują się obrazy i myśli przekazywane za pomocą odpowiednich sugestii. Poprzez układ nerwowy pozytywne informacje przekazywane są do całego organizmu.

Wyobraźnia człowieka pozostającego w stanie transu pobudzona symbolem słownym, może ulec pozornemu oderwaniu od rzeczywistości, w następstwie czego jako obrazy objawy wtórne mogą zastąpić trwałe zmiany fizjologiczne i biochemiczne w organizmie. Zmiany te mogą przywrócić utraconą sprawność, bądź utrwalić ogólne dobre samopoczucie u leczonej osoby (jeżeli nie stwierdzono nabytych uprzednio trwałych zmian organicznych, a choroba jest na podłożu psychosomatycznym.) Następną ważną cechą hiperstezji werbalnej jest używanie głosu o odpowiedniej modulacji i natężeniu nie ulegającego żadnemu odkształceniu tonacji podczas stosowania tej terapii. Oddziaływanie hipogenne ma równocześnie korzystny wpływ na system nerwowy. Zdrowotne właściwości oddziaływania polegają na tym, że odpowiednio podane słowa potrafią wprowadzić w normalnie funkcjonującym układzie nerwowym stan hamowania ochronnego. Każdorazowo, gdy komórki wchodzą w stan hamowania następuje ich regeneracja. Nawet krótki stan hamowania pozwala organizmowi jakby w „biegu” postarać się o odnowienie składu fizykochemicznego i przywrócić wydolność komórkom nerwowym.

Hipnoza w krótkim czasie pozwala dotrzeć do najgłębszych warstw ludzkiej psychiki i dokonać pozytywnych zmian na poziomie fizycznym, psychicznym i duchowym.

Wojciech Górecki - psycholog, hipnoterapeuta

Język indukcjiNastępny

zobacz również

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl