Opracowania

Opracowania

Język indukcji

Język indukcji ma komunikować opinie, myśli i uczucia.

Synonimy - zamiast używać wyłącznie jednego słowa stosuje się synonimy, by wzmocnić opis pożądanego stanu. Dzięki synonimom sugestie nabierają mocy.

Określenia czasu

Słowa, które precyzują czas, np. za kilka chwil poczujesz całkowite odprężenie, rano obudzisz się świeży i zrelaksowany.

Głos hipnotyczny

Niektórzy ludzie są obdarzeni głosem, którego pewne cechy - ton, natężenie, modulacja - sprawiają, że ma on działanie wysoce hipnotyczne. Ponieważ sam tylko głos może wywołać stan transu, głos, którym hipnotyzer wypowiada swoją indukcję jest niezwykle istotny dla całego hipnotycznego doświadczenia. Może być on pełen siły i rozkazujący lub kojący i melodyjny.

Głos monotonny - pomaga pacjentowi w skierowaniu uwagi do wewnątrz, ponieważ nie ma nic rozpraszającego czy odwracającego uwagę. Głos monotonny charakteryzuje się brakiem modulacji i zróżnicowaniu tonu i natężenia. Słyszymy jednostajnie - będziesz się odprężał i teraz niech rozluźnią się wszystkie mięśnie twego czoła, poczuj jak mięśnie te wygładzają się, są wygładzone i odprężone, niech odpoczną twoje oczy.

Głos rytmiczny lub śpiewny - kołysze i uspakaja, wprowadzając pacjenta w trans. Przy takim głosie występują wyraźne akcenty, wyznaczają one rytmiczny schemat, który jest uspokajający i przewidywalny, np. głębiej, głębiej, głębiej w całkowite odprężenie lub teraz odprężasz wszystkie mięśnie swoich pleców.

Zniekształcenie słów w celu podkreślenia i wzmocnienia. Na przykład poczuj się jak mięśnie roooozluźniają się i odprężają, są tak roooozluźnione, że stały się jak z gumy.

Podniesiony ton, który przenika stan odprężenia umysłu, osiągnięty dzięki głosowi monotonnemu lub rytmicznemu. Pozwala na zaakcentowanie sugestii posthipnotycznej, np. a teraz przestaniesz palić.

Nieprzerwany rytm - ustala się używając spójników, przez ścieżkę indukcji prowadzi się stały strumień słów, np. poczuj jak się odprężasz i nadal się odprężasz, i odprężasz się głębiej, i czujesz jak twoje ciało odpręża się głębiej i głębiej. Ten strumień słów tworzy rytm, który wprowadza w trans i odpiera wszystko, co mogło by hipnotyzowanego rozproszyć.

Milczące przerwy - mają na celu dać czas hipnotyzowanemu na zareagowanie na sugestie czy też wygłoszenie jakiejś uwagi. Np. rozluźnij prawą stopę (przerwa), skoncentruj się na lewej stopie (przerwa), itp.
Na przykład: Czujesz się swobodnie, jesteś zrelaksowany, spokojny. Sparafrazowane sugestie - powtarza się i parafrazuje, by ułatwić ich zrozumienie i zapamiętanie, np. poczuj jak odprężenie przepływa przez twoje ciało, poczuj ciepło odprężenia rozluźniające każdy mięsień twego ciała, poczuj jak odprężają się wszystkie twoje mięśnie.

Spójniki pełnią dwie funkcje - utrzymują stały przepływ słów, tak by nie można było przerwać monologu, oraz poprzedzają dyrektywy, na przykład: a teraz zrelaksuj się, poczuj jak wszystkie mięśnie się rozluźniają, i teraz głęboko oddychaj, i po prostu rozluźnij wszystkie mięśnie swoich rąk, a ponieważ jesteś odprężony, poczuj w swym ciele przepływ ciepła. W tym kontekście spójniki "a" oraz "i" są sygnałami wywołującymi reakcję.

Transdukcja informacji w uzdrawianiu, ...Poprzedni

zobacz również

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl