Rodzaje hipnoterapii

Rodzaje hipnoterapii

Hipnoza psycho-analogiczna

Psychologia analogiczna jest interpretacją najbardziej podstawowego języka, języka podświadomych skojarzeń, nieuświadomionych gestów i mowy ciała.

Informacje zdobyte od podświadomości pozwalają na odkrycie przyczyn problemów. Jednym ze sposobów przeprowadzenia dialogu z podświadomością jest ustalenie sygnałów komunikacji.

Stefano Benemeglio, założyciel włoskiego instytutu CID CNN opracował genetyczny kod dostępu do podświadomości każdego człowieka. Według niego komunikacja niewerbalna jest językiem naszej podświadomości a sygnały niewerbalne i niekontrolowane gesty to uniwersalny język, którym możemy porozumiewać się z otoczeniem, odczytywać własne emocje oraz intencje i zachowania innych ludzi.

Psychologia analogiczna wyróżnia kilkanaście typów osobowości bazując na trzech symbolach: szpady, koła i trójkąta. Indywidualny symbol człowieka jest wizytówką przeżyć, emocji i ma duży wpływ na jego zachowanie.

Zgodnie z zasadą tego nurtu psychologii człowiek jest w stanie zarządzać własną sferą emocjonalną: „Jeżeli emocje panują nad człowiekiem, dlaczego człowiek nie miałby panować nad emocjami”  (Stefano Benemeglio – 1992 r.)

Człowiek od momentu powstania naszej planety posługiwał się językiem niewerbalnym. Komunikacja ta istnieje nadal w naszym życiu i jest kanałem łączącym podświadomość ze światem zewnętrznym.

W psychologii analogicznej szczegółowo badane są gesty, symbole i niewerbalne komunikaty, które są traktowane jako język emocji, pragnień i intencji. Receptory podświadomości uwalniają naturalną energię wobec symbolu. Symbol, gest czy znak niosą za sobą istotną informację dotyczącą  sfery emocjonalnej człowieka dając ogromny potencjał komunikacyjny.

Poprzez właściwy znak można bezpośrednio oddziaływać na emocje naszego rozmówcy. Wykonywane przez człowieka gesty nie kłamią, słowa są nie zawsze prawdziwe, a motorem działań są emocje człowieka. Sfera logiczna szuka wytłumaczenia decyzji przez sferę emocjonalną czyli podświadomość.

Jeżeli nasz rozmówca w szczególny sposób drapie się, chrząka, dotyka nosa wysyłając sygnały negacji, to jego werbalny komunikat często bywa sprzeczny z prawdziwą intencją. Osobowość człowieka wyraża się poprzez archetypowe symbole i określone zachowania.

W naszym życiu pierwszymi symbolami są rodzice. Symbolizm komunikacyjny jest to dział psychologii analogicznej, który bada zachowania człowieka poprzez tzw. Kody symboliczne.

Symbolizm tworzy teorię analogiczną tzw. typologii osobowości. Użycie odpowiedniego symbolu daje możliwość szybkiego wejścia w relację z drugą osobą. Na podstawie indywidualnego symbolu można określić strukturę osobowości danej osoby, jej predyspozycję, cechy charakteru, modele zachowań, agonizmy, antagonizmy. Każdy z nas posiada indywidualny kod dostępu do podświadomości, dzięki któremu można się z nią kontaktować oraz wprowadzać się w stan autohipnozy czy relaksacji.

Tak jak nasze ciało potrzebuje pokarmu aby prawidłowo funkcjonować, tak i podświadomość potrzebuje napięcia (emocji) czyli psychicznej energii, aby zachować dobre samopoczucie i zdrowie. A więc musi ona być stymulowana, aby otrzymać właściwy „pokarm emocjonalny”. Jeśli istnieje brak akceptacji wewnętrznego napięcia, to może być ono przyczyną wielu chorób i zaburzeń emocjonalnych.

Stan napięcia powoduje stymulację problemu lub pragnienia, które rozmówca wyraża w sposób nieświadomy poprzez użycie słów i nieświadomych gestów podczas rozmowy. Np. drapanie się w okolicy ucha wskazuje na potrzebę seksualną, głaskanie ręką policzków oznacza potrzebę bycia kochanym i stymulację tej sfery u danej osoby.

Komunikacja analogiczna – niewerbalna wyróżnia 3 typy wśród sygnałów mowy ciała:

Poprzez ich właściwą interpretację istnieje możliwość kierowania komunikacją niewerbalną i zrozumienia czego pragnie podświadomość drugiej osoby np. partnera, dziecka, przyjaciela, pacjenta.

Trzy klucze – kody dostępu do podświadomości:

Dokładnym typologiom psychologicznym odpowiada każdy z tych symboli, który znajduje odzwierciedlenie w wewnętrznych zachowaniach, znakach i konkretnych gestach.

Szpada

Jest odnośnikiem do symbolu ojca. Osoba taka często rani, narzuca się. Jest to symbolizm autorytatywny, penetrujący, jednocześnie obwiniający.

Znak charakterystyczny - wszystko to co ma formę szpady (np. grożenie palcem lub trzymanym w ręku przedmiotem)
Zachowanie – obwiniające, szukające winnego lecz taka osoba nie oferuje rozwiązania danego problemu.
Gest – penetrujący, punktujący, widełkowy uścisk ręki z wyprostowaną dłonią i złączonymi palcami.

Trójkąt

Jest odnośnikiem do symbolu matki.

Znak – wszelkie formy obejmujące, przytulające.
Gest – obejmujący wewnętrzną stroną dłoni, głaszczący. Przy powitaniu obejmuje dwiema dłońmi rękę osoby witanej.

Koło

Odnosi się do Ego. Osoba z takim symbolem w lekki sposób zaciska boki dłoni nie obejmując wewnętrzną częścią dłoni osoby witającej tworząc między nimi koło.
Gest -  dotyk poprzez ucisk opuszkami palców.

Wymienione trzy kody odnoszą się do trzech podstawowych symboli naszego życia: ojca, matki lub nas samych. Każdy z nich odpowiada typologii psychologicznej wyrażonej przez zewnętrzne znaki, zachowania i gesty. Każda typologia prezentuje problemy związane z pierwotną konfliktowością.

Hipnoza psycho-analogiczna  pozwala nie tylko na wyeliminowanie objawów nerwicowych, lęków, uzależnień, ale również pozwala dotrzeć do realnych potrzeb człowieka, do mechanizmów obronnych, które powodują iż nie czujemy się spełnieni i niedowartościowani. Dzięki tej metodzie hipnoterapii człowiek może dotrzeć do swojego „skarbca”, rozpocząć proces kreowania siebie szczęśliwego i spełnionego, uświadomić sobie kim jest, dokąd zmierza, jakie są jego potrzeby, stworzyć właściwy związek z samym sobą, co przekłada się na relacje z drugim człowiekiem.

Poznawanie siebie daje możliwości rozwoju osobistego i uzdrowienia relacji z najbliższymi. Człowiek po terapii wprowadza ład i porządek w życiu osobistym i zawodowym, odkrywa i rozwija swoje możliwości i predyspozycje. Poznanie swojego potencjału i licznych talentów daje możliwości dokonywania właściwych wyborów.

Hipnoterapia psychobiologiczno-ener...Poprzedni

zobacz również

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl