Rodzaje hipnoterapii

Rodzaje hipnoterapii

Hipnoterapia analityczna

Człowiek od najmłodszych lat kieruje się głównie nieświadomymi pragnieniami. Szczególne znaczenie mają pragnienia z dzieciństwa. Istotne miejsce zajmuje popęd seksualny, który w swojej nieokiełznanej postaci popada w konflikt z powszechnie przyjętym systemem norm społecznych i kulturą.

Ta strona psychiki została wyparta do podświadomości, człowiek broni się przed tą ukrytą w jego wnętrzu siłą płacąc za to wysoką cenę, nie mogąc zaznać szczęścia.  Jeśli w trakcie dorastania i kształtowania naszej osobowości na skutek różnych sytuacji i czynników np. środowiska w jakim się wychowujemy, naszych rodziców wypieramy zbyt wiele informacji, wówczas równowaga psychiczna ulega poważnemu zakłóceniu.

Powstający konflikt wewnętrzny szuka ujścia w objawach nerwicowych. Z kolei  prowadzą one  do poważnych zaburzeń w postaci lęków, depresji, kompleksów, uzależnień, oziębłości seksualnej, a nawet ciężkich schorzeń fizycznych. Jest to konflikt między popędami a pozostałymi aspektami osobowości, a  nerwica jest to kompromis między nimi.

Rodzi się pytanie: Dlaczego hipnoterapia analityczna?

Przede wszystkim ta forma terapii nie ma nic wspólnego z psychoanalizą. W każdym nurcie terapii terapeuta zmaga się z czynnikami, które przeciwdziałają jej skuteczności. Wrogiem terapeuty jest opór pacjenta przed zmianą. Jeśli chodzi o przebiegłość i przewrotność opór nie ma sobie równych, rodzi się z potrzeby unikania przykrości.

Reprezentują go wszystkie mechanizmy obronne człowieka, które są nieświadomą częścią ego. W trakcie terapii nieświadoma część zostaje pobudzona i kieruje się do świadomości, wówczas pojawia się lęk, który przekazuje sygnał do ego utrudniając pojawienie się nieświadomego materiału, czyli przeżyć wypartych do podświadomości.

Taki konflikt neurotyczny może przybrać formę, w której poza wyparciem zakazanych pragnień człowiek ma jeszcze potrzebę odpokutowania za nie, wymierza sobie karę. W takim przypadku zaburzenia nerwicowe są traktowane przez człowieka jako pokuta, która może zmniejszyć nieświadomą winę.

W terapii takie zjawisko oporu może w znacznym stopniu utrudniać jej prawidłowy przebieg i powrót do zdrowia. W takich sytuacjach pacjenci zmieniają terapeutów z nadzieją, że uda im się pokonać opór i wreszcie powrócić do zdrowia.

Korzyści z tej formy terapii:

Hipnoterapia psychobiologiczno-ener...Następny

zobacz również

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. 606 366 994

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl