O nas

O nas

Wojciech Górecki

Byłem asystentem wybitnego naukowca, hipnologa prof. Marii Szulc, która wypracowała biostymulację jako psychoterapeutyczną metodę leczenia. Prowadzę Gabinet im. prof. Marii Szulc w Warszawie od 2001r., jako jedyny w Polsce stosuję w psychoterapii metodę psychobiostymulacji, którą cechuje wysoka skuteczność w leczeniu uzależnień (alkoholizmu), nerwic i depresji. W pracy wykorzystuję wieloletnie doświadczenie oraz szeroką wiedzę psychologiczną, którą wciąż uaktualniam i poszerzam, prowadząc badania naukowe i uczestnicząc w różnorodnych kursach, szkoleniach i seminariach.


Jestem członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich w Warszawie oraz członkiem zwyczajnym Sekcji Naukowej Psychoterapii Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich, która jest członkiem zwyczajnym Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii (European Association for Psychotherapy – EAP http://www.europsyche.org).


W trakcie studiów w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prowadziłem badania nad skutecznością metody psychoterapeutycznej prof. M. Szulc, badałem osoby przed terapią i po jej zakończeniu. Pacjenci, którzy ukończyli terapię potrafili skuteczniej radzić sobie ze stresem, poprawiła się ich kondycja psychiczna, dzięki czemu optymistycznie spoglądali w przyszłość, wzrósł ich poziom zaufania do siebie, czuli się odpowiedzialni za swoje życie. Skuteczność terapii wynosi 87 procent, jako metoda terapeutyczna jest godna szerszego zastosowania w praktyce klinicznej.


Polecam zapoznanie się z wydaną niedawno książką „Potęga Podświadomości”, w której został przedstawiony dorobek naukowy prof. Marii Szulc oraz zarys moich osiągnięć.*


*Szulc M.: Potęga Podświadomości. Hipnoza i psychostymulacja. Wydanie rozszerzone. Wyd. Galaktyka. Łódź, 2018.

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

Andrzej Górecki

W 2017 roku ukończyłem studia psychologiczne w Instytucie Psychologii na Uniwerystecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podjąłem studia, ponieważ zawsze fascynowały mnie psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka. W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek. Wierzę, że w każdym drzemią zasoby do radzenia sobie z trudnościami, a moim zadaniem jest pomoc w ich odnalezieniu. Niezwykle bliskie jest mi podejście Miltona H. Ericksona, który uważał, że „od początku terapii pacjenci dysponują wszystkimi zasobami potrzebnymi do osiągnięcia celu terapii. Zadaniem terapii (…) jest sprawienie, by pacjenci uzyskali dostęp do dotychczas nierozpoznanych potencjałów umożliwiających zmianę”.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach. Jestem w trakcie 4-letniego procesu szkoleniowego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (Kurs psychoterapii ericksonowskiej atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. Wojciech Górecki 606 366 994

tel. kom. Andrzej Górecki 604 699 698

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl