Andrzej Górecki

Andrzej Górecki

Andrzej Górecki

W 2017 roku ukończyłem studia psychologiczne w Instytucie Psychologii na Uniwerystecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Podjąłem studia, ponieważ zawsze fascynowały mnie psychologiczne aspekty funkcjonowania człowieka. W mojej pracy najważniejszy jest dla mnie drugi człowiek. Wierzę, że w każdym drzemią zasoby do radzenia sobie z trudnościami, a moim zadaniem jest pomoc w ich odnalezieniu. Niezwykle bliskie jest mi podejście Miltona H. Ericksona, który uważał, że „od początku terapii pacjenci dysponują wszystkimi zasobami potrzebnymi do osiągnięcia celu terapii. Zadaniem terapii (…) jest sprawienie, by pacjenci uzyskali dostęp do dotychczas nierozpoznanych potencjałów umożliwiających zmianę”.

Nieustannie poszerzam swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach oraz kursach. Jestem w trakcie 4-letniego procesu szkoleniowego w Polskim Instytucie Ericksonowskim (Kurs psychoterapii ericksonowskiej atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego).

Wybrane ukończone kursy i szkolenia:

Gabinet hipnoterapii i psychoterapii im. prof. Marii Szulc

ul. Mierosławskiego 15/1, 01-549 Warszawa

tel.: 22 839 21 61

tel. kom. Wojciech Górecki 606 366 994

tel. kom. Andrzej Górecki 604 699 698

e-mail: info@gabinet-hipnozy.pl